Označení kvality medu Manuka

Medy Manuka se od sebe liší složením, a tedy ne každý med manuka má jedinečné vlastnosti. Nezávislí výzkumníci se pokusili vytvořit systém certifikace medu manuka, který bude informovat spotřebitele o úrovni své účinnosti, a tím by je ochránili před zneužitím ze strany nepoctivých výrobců.

Certifikace MGO®

Společnost Manuka Health New Zealand Ltd. (MHNZ) na základě objevu prof. Henleho, vytvořila průkopnický systém pro stanovení vlastnosti bioaktivního medu manuka vyjádřenou kvantitativně obsahem účinné látky – methylglyoxalu. MHNZ jako první uvedla metodu značení jednotlivých šarží medu použitím symbolu Med Manuka MGO®, čímž se zavedly nové normy. Symbol informuje spotřebitele o koncentraci methylglyoxalu v určitém balení (šarži) v přepočtu na kilogram medu, např. symbol MGO® 400+ bude znamenat, že obsah methyloglyoxalu v tomto konkrétním medu manuka je minimálně 400 mg/kg.

Symbol MGO® – záruka kvality podporovaná vědeckými autoritami.

Zkouška MGO® splňuje všechny požadavky chemického testu k určení kvality potravin: byla zveřejněna, je ji možné provést v každé laboratoři pro analýzu potravin, je spolehlivou, opakovatelnou metodou. Rozsah chyby je pouze 2 %, což je zárukou skutečného minimálního obsahu účinné látky v produktech označených symbolem MGO®.

K dnešnímu dni metoda pro stanovení obsahu methyloglyoxalu je jediným, měřitelným a uznaným vládou Nového Zélandu způsobem k určení kvality medu manuka. Zmiňují se o tom vládní pokyny obsažené v Guidance dokument: Interim Labelling Guide for Mānuka Honey zveřejněné dne 31. července 2014 roku prostřednictvím Ministry of Primary Industries (novozélandský ekvivalent ministerstva zemědělství). Dokument uvádí, že ostatní metody pro měření kvality medu manuka a označení etiket nejsou oficiálně akreditované pro určování kvality medu a výrobci by se měli zdržet jeho používání.

Prof. Peter Molan z novozélandské Univerzity v Waikaito, přední badatel medu manuka na Novém Zélandu, jako autorita potvrzuje, že jediná látka zodpovědná za jedinečné vlastnosti medu manuka je přítomný v něm METHYLETHYLGLYOXAL. Znalost jeho obsahu v medu zaručuje označení etiket symbolem MGO®.

Prof. Molan je také tvůrcem dříve používané metody určování kvality medu. Je založena na měření aktivity medu nevycházející z jeho oxidačních vlastnosti (Non-peroxid činnosti).

Na trhu se může objevit med s deklarovaným obsahem MGO dosahujícím dokonce 2000mg/kg, ale je nutné zachovat opatrnost při volbě těchto produktů. Takové vysoké koncentrace methylglyoxalu vznikají při nepřípustném ohřívání medu během jeho balení a skladování výrobcem. Přehřátí medu vede ke ztrátě cenných vlastností a vytváření velkého množství (5-hydroxymethylfurfuralu, zkráceně HMF). Vysoká koncentrace HMF může rovněž znamenat padělání složení. Je charakteristickým parametrem pro umělé medy. Z těchto důvodů byly uvedeny do prodeje medy, ve kterém je obsah methyloglyoxalu stanovena v okamžiku balení medu do vyrobku a je v rozmezí od 30 do 550 mg/kg.

Je důležité poznamenat, že zvýšení obsahu methylglyoxalu v průběhu správného zpracování a skladování medu je přirozeným procesem a může činit až několik desítek procent. To potvrzují i výsledky výzkumu na obsah methylglyoxalu v medu manuka MGO® vyrobených prostřednictvím MHNZ provedeného v červnu a říjnu roku 2014 nezávislou laboratoři v Německu.

Výsledky výzkumů Medu Manuka MGO® potvrzují shodu označení s prohlašovaným obsahem methylglyoxalu uvedeným na etiketě

Translate