Využití medu v péči o nehojící se rány

Farmaceutické firmy nabízí velké množství různých materiálů k léčbě nehojících se defektů, jsou však často ekonomicky náročné a jejich spotřeba v léčbě je enormní (Dragounová, Vytejčková a Dragoun, 2015, s. 36). Léčbu často komplikuje rozvoj infekce v ráně a také rezistence bakterií na antibiotickou léčbu.
Z tohoto důvodu jsou prováděny výzkumy hledající alternativní řešení v léčbě nehojících sKliknutíe ran (Biglari et al., 2013, s. 51).

Translate